Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä 10.06.2013

1. Rekisterinpitäjä
Serigala Oy (y-tunnus 2342111-5)
Moisionkatu 6,
15100 Lahti
Suomi-Finland

2. Rekisteriasioista vastaa
Serigala Oy (y-tunnus 2342111-5)
Asiakaspalvelukeskus
sähköposti: asiakaspalvelu@diivadog.fi

3. Rekisterin nimi
DiivaDog verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
DiivaDog verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakkaan asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, verkkokaupan kehittämiseen ja hallinnointiin, asiakasviestintään, markkinointiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin kuten markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- etu- ja sukunimi
- yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
- rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot
- erilaisissa kampanjoissa rekisteröidyltä kysyttyjen kysymysten vastaukset

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa  tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.

  Loading...
Post your comment

DiivaDog & Co. - Pikkukaverien Store