Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Laatimispäivä 21.10.2021


Rekisterinpitäjä

DiivaDog & Co. | Ramdiu Oy
Y-tunnus 3230460-7
Gerbyntie 18-22, 2.rakennus 
65230 Vaasa
Finland
Sähköposti: office@diivadog.com


Rekisterin nimi

DiivaDog & Co / Ramdiu Oy:n asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteriHenkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisterin tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon kuten tilausten käsittelyyn ja hallinnointiin, tuotesuosituksien ja markkinoinnin kehittämiseen sekä verkkokaupan ja asiakaspalvelun parantamiseen.


Tietosisältö, mitä keräämme ja säilytämme

1. Käyttäjän itsensä antamat ja asiakassuhteen aikana päivittämät tiedot kuten esimerkiksi:

 • nimi
 • osoitetiedot
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • toimitustapatiedot
 • maksutiedot
 • laskutustiedot
 • tuotearvostelut
 • toivelistan tiedot
 • asiakaskyselyvastaukset
 • sähköpostiyhteydenotot

 
2. Palvelujen käytöstä havaitut tiedot

 • toimitustiedot
 • toimitusosoitetiedot
 • ostohistoriatiedot mukaan lukien palautteet
 • maksutapatiedot
 • päätelaitteen tunnistetiedot
 • verkkokaupan tapahtumat

 

Ketkä pääsevät näkemään tietoja

Tiedot on tallennettu sähköiseen järjestelmäämme, jonne on pääsy vain ennalta määritetyillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan tai sen lukuun työskentelevillä henkilöillä, joiden välttämätön pääsy järjestelmään on perusteltu työtehtävän tai muun syyn vuoksi. Pääsy järjestelmään edellyttää yksilöllisen käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Valvomme tietoihin pääsyä ja noudatamme 25.05.2018 alkaen voimaantulevan EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) (GDPR) vaatimuksia. 

Jotkut tiedot välittyvät kolmansille osapuolille maksutapahtuman, toimituksen ja markkinointiviestien mahdollistamiseksi. Esimerkiksi maksutapahtuman yhteydessä maksusi kulkevat luotettavan maksuvälittäjän kautta ja toimitusta varten osoite- ja yhteystiedot välittyvät logistiikasta vastaavalle yhtiölle. Vain palveluun tarvittava välttämätön tieto välitetään yhteistyökumppaneillemme eikä heillä ole oikeutta käyttää tietoja muuhun kuin kyseisen palvelun toteuttamiseen. 

Käyttämämme yhteistyökumppanit ovat luotettuja kumppaneita, jotka noudattavat EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Kaikki tiedonsiirto tapahtuu salattuja yhteyksiä käyttäen.


Kuinka kauan tietoja säilytetään

Säilytämme tietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme toteuttaa tässä selosteessa kerrotut käyttötarkoitukset. Mikäli asiakastili on pitkään käyttämätön, poistamme sen viimeistään viiden vuoden kuluttua aktiivisuuden päättymisestä.  Joitakin tietoja voidaan säilyttää kauemmin, jos laki meiltä sitä edellyttää (esimerkiksi kirjanpitolaki ja kuluttajakauppaa koskeva laki).

 

Mitä oikeuksia asiakkaalla on

Asiakkaalla on oikeus päästä itseään koskeviin henkilötietoihin, pyytää henkilötietojen oikaisua tai poistamista sekä tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista. Oikaisupyynnöt ja muut asiakastietoihin liittyvät pyynnöt voi tehdä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Asiakas voi myös pyytää meiltä itsestään tallennetut tiedot tarkastettavaksi. Tällöin tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja sen tulee olla allekirjoitettu. Jos huomaat käsittelyssämme puutteita, otathan yhteyttä niin saamme korjattua asian mahdollisimman pian. Sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle

Asiakas voi milloin tahansa poistaa luomansa asiakastilin verkkokaupassamme. Uutiskirjeen voi peruuttaa uutiskirjeessä tarjottavan kieltolinkin avulla. Vaihtoehtoisesti asiakas voi pyytää meitä poistamaan tiedot ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.